Selasa, 29 Oktober 2013

Rendang Tak Berbuah

"Sunyi dan gelap
Terlantar dalam telanjang
Di pintu rindu
Hidup dan matiku disisimu


Sakit yang datang
Menguji kasih dan sayang
Antara merenda semalam
Mungkin takkan berbuah


Hanya memadukan
Namun tidak mengenyangkan
Musafir lalu nan dahaga
Di jalan panas membara


Begitulah hakikatnya
Di mahligai kesakitan
Yang mengundang sahabat
Saudara jauh dekat
Menghembus nafas pilu


Ibu mengertilah
Aku sengsara
Lemas berendam airmata
Rendang kasihmu
Dalam gelora
Jadi rebutan selamanya


Berikanlah pengertian
Waktuku di hujung jalan
Berbicara bahasa duka
Tanda penyesalan


Manapun aku berlabuh
Pastinya untuk desamu
Biarpun tak bersubur
Biarlah tak tertangguh
Di telapak kakimu
Sakit kurasakan
Jadi peneman
Masa semalam yang silam"


DIKIR ZIKIR - Rendang Tak Berbuah (UNIC)

*****

Lain orang, lain tafsiran berkenaan lagu ini.

*****

Sebenarnya tak menyempat nak update blog, jadi post lagu fav ketika ini je. Sekurang-kurangnya satu bulan tu, ada la satu post.

*****

UKM hari ini konvokesyen untuk sidang terakhir (Fakulti Sains & Teknologi). Pilu juga laa lihat rakan-rakan graduasi. Takpa, dengan Izin Allah, merasa juga tahun hadapan.

****

Abdul Fattah Sadiq Bin Abd Hafidz
#RT4
Bandar Baru Bangi, Selangor.
29 Oktober 2013
12:57p.m.
****sedang giat menyiapkan FYP****

Isnin, 9 September 2013

Mengurus Persatuan - Objektif dan Faedah Berpersatuan


Persatuan merupakan sebuah organisasi formal di mana penubuhan dan pengurusannya tertakluk kepada peraturan, undang-undang dan akta yang ditetapkan. Persatuan perlu diuruskan atau ditadbir dengan baik bagi memastikan perjalanannya mencapai objektif dan matlamat penubuhannya. Dengan mengambil bahagian dalam aktiviti persatuan seseorang ahli akan dapat menambah pengetahuan dan pengalamannya yang mampu mematangkan pemikiran dan meningkatkan keyakinan diri.

Satu elemen penting yang tidak boleh dipinggirkan dalam berpesatuan ialah konsep kesukarelaan. Konsep ini merujuk kepada kerja-kerja yang dilakukan oleh ahli-ahli secara sukarela tanpa mengira waktu, tenaga dan wang ringgit dan bukan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Konsep kesukarelaan dapat digambarkan menerusi kesanggupan ahli persatuan menjalankan tugasan tanpa paksaan dan mengharapkan pembalasan. Selain dari itu, kegiatan berpersatuan juga amat penting dalam memupuk semangat toleransi, perpaduan dan menghapuskan perasaan prejudis.


1.0 Objektif Berpesatuan

Objektif berpesatuan pada dasarnya merujuk kepada operasi sesebuah persatuan yang berlandaskan kepada objektif dan matlamat persatuan. Sebelum sesebuah persatuan diwujudkan, ia hendaklah menetapkan terlebih dahulu objektif utama penubuhannya. Umumnya objektif berpesatuan adalah untuk memenuhi keperluan sosial, kebudayaan, ekonomi dan kerohanian serta memberi sumbangan kepada pembangunan masyarakat dan negara. Kemudian, ia akan menatijahkan setiap ahli persatuan untuk berusaha ke arah mengeratkan hubungan dan kerjasama dikalangan ahlinya bagi mencapai matlamat persatuan.

Dalam usaha untuk mencapai objektif persatuan, kegiatan atau aktiviti yang hendak dijalankan mestilah seiring dengan matlamat dan objektif persatuan yang ditubuhkan. Walaupun fokus aktiviti dan keahlian setiap persatuan adalah berbeza-beza, namun secara umumnya persatuan diwujudkan untuk mencapai objektif yang dapat diringkaskan seperti berikut:

i. Untuk mencapai objektif pembangunan sosial, kebudayaan, ekonomi dan kerohanian di kalangan ahli dan anggota masyarakat
ii. Membentuk organisasi yang dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat baik dari aspek fizikal mahupun bukan fizikal
iii. Untuk mengeratkan interaksi dan komunikasi yang boleh membina hubungan mesra dalam memupuk semangat kerjasama di antara ahli dengan masyarakat
iv. Memelihara keharmonian dan membentuk amalan bekerjasama dan kebajikan dikalangan ahli dan anggota masyarakat
v. Menggalakkan keterlibatan ahli dalam kepelbagaian aktiviti yang dianjurkan untuk faedah bersama selaras dengan objektif persatuan dan kehendak masyarakat
vi. Menggalakkan ahli terlibat dalam aktiviti yang dapat meninggkatkan pemahaman terhadap pembangunan masyarakat
vii. Meninggkatkan kualiti kepimpinan dalam organisasi
viii. Melahirkan dan menerapkan amalan pengurusan yang terpuji dan nilai-nilai murni dikalangan ahli.


2.0 Prinsip Berpersatuan

Prinsip-prinsip persatuan pula merujuk kepada keperluan untuk menjadi ahli, mengurus persatuan dan bagaimana persatuan dapat memberi faedah bersama. Sebagai ahli persatuan, kita hendaklah memahami dan mengetahui tentang prinsip-prinsip berpesatuan untuk memudahkannya memainkan peranan dalam menggerakkan persatuan seiring dengan objektif dan matlamatnya. Tanpa memahami prinsip-prinsip persatuan memungkinkan timbul kekeliruan dikalangan ahli yang akhirnya akan menimbulkan konflik. Umumnya terdapat tiga prinsip berpesatuan iaitu:
1. Keahlian adalah secara sukarela
2. Pengurusan secara demokrasi
3. Pertubuhan untuk faedah bersama


3.0 Komitmen Terhadap Persatuan

Urusan pentadbiran persatuan biasanya dikendalikan oleh satu gabungan tenaga ahli atau jawatankuasa yang dipilih dan diamanahkan oleh ahli-ahli melalui proses pemilihan secara sah seperti dalam mesyuarat agung. Gabungan jawatankuasa ini bertanggungjawab terhadap persatuan untuk memastikannya terus bergerak dan menjalankan berbagai-bagai aktiviti untuk kebaikan ahlinya. Memang terdapat ahli persatuan yang benar-benar komited dan sanggup berkorban menyumbangkan tenaga, masa dan wang ringgit malahan sanggup berusaha bersungguh-sungguh melakukan apa sahaja untuk meletakkan persatuan yang mereka ceburi di tempat yang baik. Kadangkala ahli-ahli yang komited sanggup mempertahankan persatuan yang mereka ceburi daripada diganggu gugat oleh mereka yang cuba menjatuhkannya.

Komitmen terhadap persatuan boleh ditakrifkan dengan beberapa cara berbeza. Komitmen terhadap persatuan adalah suatu sikap yang menggambarkan kesungguhan dan kesanggupan ahli melaksanakan peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan terhadap persatuannya. Menurut Azimi dan Turiman (1998) komitmen terhadap organisasi persatuan dirangkumi tiga konsep utama iaitu menerima maklumat, bersedia bekerja kuat dan ingin kekal di dalam pertubuhan yang dianggotainya. Grusky (1966) mendefinisikan komitmen sebagai sifat hubungan seseorang ahli kepada suatu sistem secara keseluruhan. Justeru, konsep komitmen merujuk kepada ketaantan seseorang, kesediaannya menyumbangkan usaha dan tenaga untuk persatuan yang mempunyai matlamat ke arah kesejahteraan ahli.

Komitmen yang keterlaluan terhadap persatuan kadang kala boleh menimbulkan konflik dikalangan ahli-ahlinya. Dalam sesebuah persatuan, konflik dikalangan pihak pengurusan dan ahli-ahlinya tetap ada. Biasanya konflik yang berlaku terbahagi kepada dua iaitu konflik yang membawa manfaat dan tidak bermanfaat.

Komitmen pemimpin dalam persatuan merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengurusan persatuan. Kepimpinan ialah keupayaan atau kebolehan individu atau kumpulan manusia yang mampu mempengaruhi orang lain membuat sesuatu mengikut kehendak mereka. Robiah (1993) menjelaskan kepimpinan adalah aktiviti atau tindakan mempengaruhi, kemampuan mengajak, keupayaan mengarah, proses meyakinkan, seni memujuk, cara mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Seorang pemimpin itu memperolehi kuasa memimpin melalui proses pemilihan yang dibuat berdasarkan personaliti, kewibawaan dan aktiviti yang dijalankan. Pemimpin yang berwibawa bukan sahaja perlu mempunyai pengetahuan dan pengalaman tetapi juga perlu bekerja untuk membina kuasa dalaman melebihi kuasa fizikal. Ibrahim Mamat (1997) pula menyatakan pemimpin yang tulen ialah orang yang cekap yang mempunyai tanggungjawab dalam mengatur, mengurus, mentadbir dan memandu orang yang dipimpinnya.

Peranan dan komitmen ahli-ahli dalam berpesatuan pula dapat dilakukan dengan menyokong aktiviti yang dijalankan. Sokongan ahli dapat diperkukuhkan melalui penyertaan dan penglibatan secara langsung bagi menjayakan sesuatu program atau aktiviti yang dijalankan. Penyertaan dan sokongan akar umbi menunjukkan kekuatan dan kesatuan ahli-ahli dalam sesebuah persatuan di samping memperlihatkan kemampuan kepimpinan dalam berpesatuan bagi menggerakkan ahli-ahlinya turut serta dalam semua aktiviti yang dijalankan bagi mencapai objektif persatuan. Akhirnya kedua-dua komitmen pemimpin dan ahli persatuan merupakan indikator dalam mengukur keupayaan sesebuah persatuan itu bergerak dengan lebih mantap dan berjaya.

4.0 Faedah Berpersatuan

1. Membina semangat kerjasama
2. Memupuk perpaduan
3. Kebolehan bersosial
4. Memupuk bakat pemimpin
5. Membina personaliti yang baik
6. Mampu membujuk dan mempengaruhi
7. Berfikiran rasional
8. Mampu membina keyakinan diri
9. Membentuk sifat kejujuran
10. Dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik
11. Menerapkan nilai murni

Ahad, 4 Ogos 2013

Di Mana Pemimpin Belajar dan Harapan Rakyat

Pemimpin dan pengikut perlu belajar seni memimpin. Oleh itu terdapat 10 input penting yang perlu dipelajari. Ianya boleh dipelajari menerusi buku-buku dan pembelajaran formal. Banyak institut latihan yang menyediakan kursus-kursus kepimpinan dan pengurusan. Institut berperanan sebagai 'pembentuk', bukan 'pemimpin'. Pemimpin belajar memimpin melalui pengalaman. Pengalaman berorganisasi boleh menambahkan lagi peningkatkan kualiti kepimpinan diri, dan memperluaskan rangkaian kerja merupakan satu pengalaman berharga. Pada masa yang sama, mencontohi pemimpin melalui teladan dan belajar dari kesalahan boleh dijadikan panduan. 10 input penting itu adalah:

1. Teori-teori kepimpinan.
2. Kuasa dan pengaruh visi.
3. Etika kepimpinan.
4. Penghakupayaan (empowerment).
5. Dasar-dasar kepimpinan.
6. Memahami kepengikutan.
7. Keberkesanan dan kecekapan berganda.
8. Memotivasi dan memajukan orang lain.
9. Pengurusan prestasi.
10. Teknik dan strategi memimpin.

2.0 Gabungan Kemahiran dan Kompetensi Memimpin

Perkataan kemahiran sering disebut dalam pelbagai makna seperti kecekapan, kepandaian, terlatih dan kompeten. Namun, kompetensi lebih luas maknanya jika dibandingkan dengan kemahiran. Kompetensi ialah satu set gabungan kemampuan, perlakuan, sikap dan pengetahuan yang diperlukan oleh individu untuk menjadi lebih cekap dan profesional. Kemahiran lebih bersifat hard-skills sementara kompetensi merangkumi soft-skills dan hard-skills.

10 kemahiran kepimpinan klasik (+6 kemahiran kepimpinan baru):
i. Penggunaan kekuasaan
ii. Kekuatan motivator
iii. Kebolehan membuat keputusan
iv. Kesanggupan berbakti
v. Ketegasan
vi. Pencapaian hasil
vii. Berorientasikan tugas
viii. Integrasi dan diplomasi
ix. Ketelusan dan keseimbangan
x. Kekuatan semangat pemimpin
xi. Kemahiran berfikir secara sistematik dan memimpin sistem
xii. Kemahiran memahami kepelbagaian kerja
xiii. Kemahiran belajar dalam organisasi
xiv. Kemahiran memahami perlakuan manusia
xv. Kebergantungan antara sistem, variasi, perlakuan dan pembelajaran
xvi. Kemahiran menetapkan visi, pengarahan dan fokus organisasi.

7 Kompentensi Memimpin:
i. Kompetensi diri
ii. Kompetensi komunikasi
iii. Kompetensi kepelbagaian (diversity)
iv. Kompetensi tatasusila
v. Kompetensi silang budaya
vi. Kompetensi pasukan
vii. Kompetensi perubahan

2.0 Kualiti Kepimpinan

Setiap orang adalah pemimpin. Apa yang berbeza ialah jenis-jenisnya sahaja yang dapat dikategorikan sebagai pemimpin karismatik, pemimpin pelapis dll. Setiap dari mereka memiliki ciri-ciri berbeza mengikut kemampuan dan daya kepimpinannya.

Menurut Manning dan Curtis (2003), terdapat 10 kualiti kepimpinan yang dapat mempengaruhi pengikutnya. Karakteristik kualiti kepimpinan itu diketahui melalui:
i. penetapan visi;
ii. kemampuan bekerja;
iii. semangat kental;
iv. kestabilan diri;
v. prihatin terhadap pengikut;
vi. keyakinan diri;
vii. ketekalan perjuangan;
viii. penuh tenaga;
ix. kekuatan karismatik;
x. ketahanan integriti.

Empat ciri lain yang penting, menurut Northouse (2000), termasuklah kecerdikan, keazaman, keluhuran akhlak dan kebolehan bergaul.

Imam Ghazali telah mengemukakan empat syarat untuk melayakkan individu menjadi pemimpin negara, iaitu kuat dan berwibawa (an Najdah), bijaksana dan kekuatan daya fikir (al Kifayah), bersih dan berintegriti moral (al Wara') dan berilmu (al Ilm). Al Farabi pula mementingkan tingkah laku kesempurnaan pemimpin iaitu baik kefahaman tentang sesuatu, bijaksana, sentiasa menuntut ilmu, cintakan kebenaran dan bencikan pembohongan, jiwa besar dan berhemah tinggi, tidak mengumpul kekayaan, pro-keadilan dan anti-kezaliman serta diakhiri dengan keberanian dan kuat semangat.

Tenas Effendy (2000) telah memberikan 13 karakter pemimpin terbaik yang pastinya masyarakat akan menerima kepimpinannya, iaitu:
1. Pemimpin banyak tahunya
2. Pemimpin banyak tahannya
3. Pemimpin banyak bijaknya
4. Pemimpin banyak cerdiknya
5. Pemimpin banyak pandainya
6. Pemimpin banyak arifnya
7. Pemimpin banyak relanya
8. Pemimpin banyak ikhlasnya
9. Pemimpin banyak taatnya
10. Pemimpin banyak sedarnya
11. Pemimpin banyak tindaknya
12. Pemimpin mulia budinya
13. Pemimpin mulia duduknya

Biar apa pun istilah yang digunakan, setiap pemimpin perlu memiliki dan menguasai ilmu kepimpinan. Pemimpin yang baik akan terus belajar, berfikir dan bertindak mengikut visi perjuangannya. Kewujudan pemimpin kura-kura, gelembung, duit dll akan ditolak oleh masyarakat. Harapan rakyat kepada pemimpin sangat tinggi. mereka mahukan pemimpin yang berintegriti bukan pemimpin tidak beramanah dan hipokrit. Pemimpin berwibawa selalu menyatakan kebenaran, ketelusan dan keadilan. Mereka juga mahu pemimpin yang berkualiti dan berkemahiran dalam pengetahuan bekerja. Pemimpin berbakti dan memperjuangkan nilai-nilai mulia akan mendapat sanjungan dan pengiktirafan dunia dan akhirat.

Rabu, 31 Julai 2013

Luasnya Pengampunan Allah SWT

Daripada Anas bin Malik r.a. berkata, bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahawa Allah SWT berfirman:
Maksudnya: "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaKu maka Aku mengampuni segala dosamu yang telah lalu, dan Aku tidak akan mempedulikannya. Wahai anak Adam, jika dosamu sampai setinggi langit lalu engkau meminta ampun kepadaKu nescaya Ku ampuni. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaKu dengan kesalahan seluas permukaan bumi, lalu engkau menemuiKu tanpa menyekutukan sesuatu pun denganKu, nescaya Aku datang padamu dengan ampunan seluas bumi pula."
(Riwayat at-Tirmizi no: 3534 dan al Baghawi dalam Syarhus Sunnah)
Pengajaran:

1. Bagaimana mendapatkan keampunan daripada dosa yang telah dilakukan?

 • Berdoalah dengan diiringi harapan agar dimakbulkan.
 • Fokus serta konsentrasi ketika meminta doa. Doa tidak diterima daripada hati orang yang lalai dan kosong daripada harapan.
 • Ketaatan yang bersungguh-sungguh kepada Allah SWT.
 • Penuh keyakinan tanpa sebarang keraguan.
 • Tidak terburu-buru mengharapkan doa segera dimakbulkan Allah SWT.
 • Mencari rezeki yang halal. 
2. Permohonan seorang hamba Allah boleh dialihkan Allah SWT kepada yang lebih baik.

3. Hendaklah memenuhi adab-adab ketika serta tempat berdoa.

4. Mintalah ampun walau sebesar mana dosa yang telah dilakukan.

5. Istighfar (permohonan ampun) hendaklah diikuti dengan taubat (meninggalkan dosa dan tidak mengulanginya).

6. Jika kita meminta ampun tetapi tetap melakukan dosa, maka ada kemungkinan permohonan ampunan kita tidak diterima Allah SWT.

7. Orang yang berdusta dalam bertaubat seperti orang yang ingin menuai padi tetapi tidak pernah menanamnya atau orang yang ingin mendapatkan anak tetapi belum berkahwin.

8. Berjanjilah dalam taubat untuk tidak mengulangi sesuatu dosa itu.

9. Orang yang telah melakukan dosa yang tidak terkira banyaknya hendaklah meminta ampun daripada Allah SWT.

10. Seseorang yang telah beristighfar hendaklah berasa yang ia bernaung di bawah zat Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana sehingga hatinya berasa tenang, dan dadanya berasa lapang. Ia merasakan kasih dan keredhaan Allah SWT sentiasa bersamanya. Ini akan menjadikan ia optimis dalam mengharungi kehidupan baru.

11. Hendaklah berbaik sangka dengan Allah SWT.

12. Kuatkan perasaan takut kepada Allah SWT apabila kita berada dalam keadaan sihat dan kuatkan perasaan berharap apabila kita berada dalam keadaan sakit atau terdesak.

13. Bertauhid kepada Allah adalah kunci mendapat keampunan. Orang yang beriman dan tidak melakukan syirik tidak kekal dalam neraka, akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga.


Khamis, 13 Jun 2013

Proactive versus Reactive Thinking

Proactive Vs. Reactive Thinking
By Al Bondigas, eHow Contributor

Proactive thinkers see the possibility of problems developing before they do.
In business and in life, success is often determined by how a person thinks things through.

A reactive thinker may battle crisis after crisis, but a proactive one seems to have everything figured out beforehand and can better deal with the curve balls life throws. Often a person seems extraordinarily lucky in life and in business, but this luck can be traced to the foresight and vision that is the hallmark of good proactive thinking.


Definition of Reactive Thinking

Reactive thinking is crisis-based thinking, coming up with solutions after problems develop. Reactive thinking responds to the situation. A reactive thinker often spends too much of his time fighting fires. A reactive thinker is easily blindsided by circumstances. A crisis-driven reactive thinker may be more prone to feeling stress.


Definition of Proactive Thinking

Proactive thinking, on the other hand, involves foresight. To be proactive means to think ahead, in anticipation of future changes or problems. It means covering your bases to include all possible scenarios. A proactive thinker will have several contingencies in mind. A proactive thinker sees the likelihood of crises before they happen


Real-Life Reactive

A person who lives from paycheck to paycheck may be a reactive thinker. She's staying even, meeting the crises as they come up. In business, a reactive thinker faces a financial or personnel crisis and deals with it on the spot. Setting a plan may have little to do with proactive or reactive thinking; a reactive thinker's blueprint may be short on realistic contingencies and too general to be truly proactive. Reactive thinking is better suited for day-to-day management.


Real-Life Proactive

A proactive thinker builds a personal budget, sets something aside for crises and takes initiative. In business, he is the one who screens prospective employees to determine who best fits in the organization, and he is the one who asks "what if." He may be at odds with reactive-thinking people; they don't see as far ahead as he does. There is an element of risk in proactive thinking; the premises and scenarios may be wrong. Proactive thinking doesn't always work in day-to-day business situations, and it's easy to get locked into a plan while ignoring what is really going on.


Becoming Proactive

A reactive thinker may need to revamp her personal management style if she wishes to become more proactive. Shee will need to devote more effort to seeing potential consequences of a plan and ways to address these issues as they come up. Sometimes this means disconnecting from a plan and viewing it from different perspectives. It takes time to think proactively, though, and a proactive thinker may have difficulty swaying co-workers who need an actual cause to get them moving.

Isnin, 6 Mei 2013

Employee Motivation - The 5 Master Keys for Success


Employee Motivation - The 5 Master Keys
for Success

How to build employee motivation by creating an environment that rewards excellence at every level

Employee motivation is a mystery for many managers. But, it doesn't have to be. Instead, understanding how motivation impacts employee performance, and understanding how to use motivation to improve performance can be reduced to five master keys. Organizations desiring to improve employee motivation need a system in place that consistently rewards employee achievements. I'm always surprised how few organizations have such a system. 

However, not all employees respond to the same motivations. Each person has his or her own likes and dislikes, passions, interests and desires. The role of the successful manager is to learn how to identify what motivates each employee, and learn how to leverage those motives to simultaneously fulfill the goals of the organization, as well as the goals of each employee. 

The five key employee motivation factors include: satisfaction, appreciation, recognition, inspiration and compensation. 

1. Employee Motivation By Building Satisfaction

In their book "The Service Profit Chain," James Heskett, W. Earl Sasser, and Leonard Schlesinger make a compelling case that regardless your business, the only way to generate sustained profits is to build a work environment that attracts, focuses, and keeps talented employees. In other words, they have to be motivated to show up, get committed and perform at a level of excellence. 

Employee motivation as it relates to employees satisfaction is vitally important. And, it goes way beyond just a "happier workforce." Why? 

Because there is an undeniable link between satisfied, motivated employees, and satisfied customers. In other words, focus on creating satisfied employees, focus on employee motivation, and those motivated, satisfied employees will take care of your customers. 

2. Employee Motivation Through Genuine Appreciation

At times, managers unknowingly sabotage employee motivation by failing to recognize the positive behaviors and achievements of their employees. As a result, employees don't know whether or not they are doing a good job. 

I recently had an employee of an organization tell me, "The only time we ever hear anything from management is when we do something wrong!" 

Fortunately, savvy managers can improve employee motivation by rewarding employees with personal attention. This can include a pat on the back, a hand-written note, or a quick comment in the hall. 

When showing appreciation, be specific. Instead of just saying, "We really are grateful for the good job you do around here," the approach might be, "I really appreciate how you handled the Franklin Industries account last week when we had to get their rush order out late Friday afternoon. Your effort really made a difference." 

By being specific, the employer comes across as much more sincere, and the employee realizes their actions are truly being watched. And, a highly level of employee motivation is the natural result.

3. Employee Motivation Through Recognition

Many people will do for recognition what they will not do for money. And, this is the manager's secret weapon for employee motivation. Some people are motivated by the opportunity to get their name on the wall, receive a trophy at an annual banquet, or see their name in the company newsletter. It gives them an "emotional payoff" for their actions. 

Look for ways to increase employee motivation by recognizing excellence in the workplace. Ring a bell every time an individual or team hits the production target. Put up posters with the photographs of team members who have had the most days without accidents. Give out awards for attendance records. Just do something. It is so inexpensive, yet highly effective in your efforts of employee motivation.


4. Employee Motivation Through Inspiration

Inspiration comes from leadership. This form of employee motivation includes the company's mission, purpose and goals. People want to be part of an organization that is going somewhere, that stands for something, and that provides a meaningful service to the marketplace. 

If you want to lead an inspired, mission-guided organization, follow these steps and watch employee motivation improve dramatically.
 1. Have a clear mission - in other words, know where you are going.
 2. Be excited and passionate about your mission. After all, if you don't get excited, they won't either.
 3. Be able to communicate the mission, it's value to the marketplace. In other words, why it's worthwhile.
 4. Make sure everyone in the organization understands and can communicate the mission.
 5. Be sure employees understand how they fit into the process of fulfilling the organization's mission.
 6. Make the connection between the mission and the individual values and goals of your employees.
 7. Keep your mission in front of everyone in the organization.


5. Employee Motivation Through Compensation

Some employees are motivated by money. In fact, most are motivated by money; at least for their basic needs. Employee motivation through compensation can come in the form of raises, performance bonuses, commissions, profit sharing, or any number of "extra benefits" like, automobiles, vacations, or other tangible items purchased and used as rewards. 

I noticed an interesting program in a hotel where I recently stayed. They have a sophisticated system for rewarding employees based on customer feedback. Throughout the hotel, they have placed customer feedback forms and boxes for depositing the forms. When customers comment on the performance of a hotel employee, the employee accumulates points that can be used to purchase rewards like trips, gifts, and other incentives.

Taking Action On Employee Motivation

Whatever the chosen method, it is important to have a system in place that builds employee motivation. Not every person is motivated by the same factor, or combination of factors. Offering all five - satisfaction, appreciation, recognition, inspiration and compensation insures that the organization has something to contribute to the motivation of each employee. 

Ahad, 31 Mac 2013

Individu Sebagai Pemimpin

Burung daman terbang ke Daik
Kena perangkap diraja muda
Kalau ada pedoman yang baik
Sahaya pun cekap jadi nakhoda
(Abdullah Munshi)

Konsep Kepimpinan

Konsep kepimpinan masih lagi kabur. Konsep ini tidak ada batasan masa. Fokus konsep ini lebih kepada proses kejayaan dalam interaksi manusia. Ramai pengkaji sains sosial memberi tafsiran berbeza mengikut bidang keilmuan mereka. Ahli-ahli psikologi sosial melihat pemimpin sebagai kesan pengaruh peribadi, sedangkan ahli-ahli sains politik menyatakan pemimpin boleh sesiapa sahaja yang dapat mengisi peranan dan menggunakan kuasa (Aminuddin Mohd. Yusof, 1990). Pendekatan untuk memahami konsep kepimpinan ini perlu menggabungkan pendekatan seni dan pendekatan sains.


Definisi Kepimpinan

Kepimpinan berasal daripada dua kata Greek iaitu archein (memulakan, memimpin, memerintah) dan pattein (melalui, mencapai, menyudahkan). Makna ini mencadangkan kerjasama pemimpin dengan pengikut untuk menyempurnakan tugas. Majlis Bahasa Malaysia dan Indonesia pula menterjemahkan leadership dalam beberapa istilah berbeza. Pemimpin termasuk dalam pengurusan am, pengurusan ladang dan pentadbiran perniagaan. Kepimpinan merujuk kepada psikologi dan antrapologi. Kepimpinan memfokuskan kepada sosiologi dan pengurusan.

Terdapat lebih 350 definisi kepimpinan untuk menerangkan perlakuan pemimpin dan persekitaran. Tidak ada definisi kepimpinan yang sesuai untuk semua situasi kerana fenomena kepimpinan begitu kompleks. Para pengkaji sains sosial berpendapat fenomena kepimpinan boleh diperhatikan tetapi sukar untuk memahaminya (Bennis dan Nanus, 1985). Bagi tujuan ini, beberapa definisi kepimpinan yang popular telah dipilih.

1. Para ulama itu adalah obor (penyuluh) dipermukaan bumi Allah SWT dan sebagai pengganti (khalifah) para nabi dan sebagai waris kepada Rasulullah SAW.

Sabda Rasulullah SAW:
"Para ulama itu adalah pewaris nabi-nabi" (H.R. Ibnun Najjar dari Anas r.a)

"Para ulama itu adalah sebagai pelita  (obor) dipermukaan bumi ini sebagai pengganti para nabi dan aku (Muhammad SAW) juga sebagai pewaris para nabi" (H.R. Ibnu 'Ady dan Saidina Ali r.a)

2. Pemimpin sebagai individu dalam satu kumpulan  yang diberi tugas mengarah dan menyelaras aktiviti kumpulan atau orang lain semasa ketiadaan ketua (Fiedler, 1967).

3. Kepimpinan ialah pengaruh perhubungan antara pemimpin dengan pengikut yang berkeinginan untuk membuat perubahan sebenar bagi menghasilkan sesuatu yang menggambarkan tujuan bersama (Rost, 1993).


Prinsip Kepimpinan

Setiap budaya mempunyai prinsip kepimpinan tersendiri. Setiap prinsip kepimpinan itu tidak terkeluar daripada landasan agama, etika dan moral masyarakat.
1. Pemimpin mempunyai ilmu yang tinggi
2. Pemimpin bukanlah sebaik pengurus organisasi
3. Pemimpin sentiasa berkorban
4. Pemimpin menjadi pendorong utama
5. Pemimpin bukan perancang segala-galanya
6. Pemimpin mesti pandai membina hubungan
7. Pemimpin perlu memiliki kemahiran berpolitik
8. Pemimpin perlu cekap dalam berorganisasi
9. Pemimpin tahu menggunakan kuasa, bijak membuat keputusan dan bertanggungjawab
10. Pemimpin bersedia menanggung risiko, membuat perubahan dan bersedia meninggalkan jawatan apabila tiba masanya (Chek Mat, 2003)Rukun Kepimpinan

Rukun kejayaan individu, kelompok, organisasi dan masyarakat masih bergantung kepada nilai-nilai agama, etika dan moral masyarakat.
1. Bekerja keras
2. Kuat belajar
3. Ada inisiatif
4. Mencintai tugas
5. Bertindak tepat
6. Semangat ingin menakluk
7. Membangunkan personaliti
8. Membantu dan berkongsi dengan orang lain.
9. Bersifat demokratik
10. Membuat sesuatu dengan terbaik (Manning dan Curtis, 2003)


Kenapa Kepimpinan Penting?

Pada tahun 2002, Who's Who in America melaporkan seramai lebih 125 000 pemimpin dunia telah wujud sepanjang peradaban manusia. Setiap pemimpin telah memberikan sumbangan bermakna kepada masyarakatnya. Definisi dan konsep kepimpinan juga telah berubah. Gaya kepimpinan bertukar daripada gaya autokratik kepada gaya demokratik dan gaya bebas. Model-model kepimpinan berhierarki telah hilang pengaruhnya kerana digantikan oleh model-model penyertaan dan model-model penghakupayaan (empowering).

Bidang kajian kepimpinan biarpun kuno sifatnya tetapi tetap mendapat perhatian umum. Perpustakaan Kongres Amerika Syarikat melaporkan terdapat sebanyak 9155 buku dan 6290 jurnal dalam bahasa Inggeris. Hampir kesemua universiti di Amerika Syarikat mengajar ilmu kepimpinan dalam kurikulumnya. Corak pergerakan perjuangan juga mengalami perubahan dari caring leadership kepada caring society.


Kategori Pemimpin

Secara umum terdapat tiga jenis pemimpin dalam sejarah peradaban manusia. Mereka dikategorikan sebagai guru, wira dan raja (Allen, 1945). Setiap pemimpin ini memiliki satu atau dua atau tiga jenis karakter pemimpin. Pada masa kini masyarakat moden lebih cenderung untuk mengkategorikannya sebagai pemimpin politik, pemimpin ekonomi dan pemimpin masyarakat.


Terdapat kajian kepimpinan mengenai karakter dan personaliti yang dipengaruhi oleh faktor-faktor keturunan. Contohnya, Warren Bennis (1992) memberi penumpunan terhadap karismatik dan gaya keperibadian yang mempengaruhi organisasi. Kajian seterusnya mengenai tret-tret individu dalam teori-teori kepimpinan karismatik (Conger, 1991), kepimpinan transformasi (Bass, 1985) dan kewibawaan pemimpin (Kouzes dan Posner 1993). Kebanyakan hasil kajian mendapati faktor keturunan bukanlah faktor utama kejayaan tetapi dibantu oleh faktor persekitaran.

Untuk memahami perbexaan individu, kita mesti menilai kesan interaksi antara keturunan dengan persekitaran. Persekitaran dan suasana sosial boleh membentuk corak genetik untuk mempengaruhi personaliti pemimpin. Individu dan kelompok secara sedar akan dipengaruhi oleh budaya, pendidikan dan kekeluargaan. Kanak-kanak dari kecil sehingga tua dipengaruhi oleh persekitaran dan perlu belajar menguasainya. Kekuatan genetik sahaja tidak memadai bagi meneruskan kelangsungan hidup. Kemahiran memimpin yang berada dalam kemahiran kemanusiaan perlu dipelajari bersama dengan kemahiran konseptual dan kemahiran teknikal. Kebanyakan kajian kepimpinan sekarang ini memberi fokus kepada kepentingan persekitaran (Nahavandi, 2000).

[...bersambung]