Ahad, 4 Ogos 2013

Di Mana Pemimpin Belajar dan Harapan Rakyat

Pemimpin dan pengikut perlu belajar seni memimpin. Oleh itu terdapat 10 input penting yang perlu dipelajari. Ianya boleh dipelajari menerusi buku-buku dan pembelajaran formal. Banyak institut latihan yang menyediakan kursus-kursus kepimpinan dan pengurusan. Institut berperanan sebagai 'pembentuk', bukan 'pemimpin'. Pemimpin belajar memimpin melalui pengalaman. Pengalaman berorganisasi boleh menambahkan lagi peningkatkan kualiti kepimpinan diri, dan memperluaskan rangkaian kerja merupakan satu pengalaman berharga. Pada masa yang sama, mencontohi pemimpin melalui teladan dan belajar dari kesalahan boleh dijadikan panduan. 10 input penting itu adalah:

1. Teori-teori kepimpinan.
2. Kuasa dan pengaruh visi.
3. Etika kepimpinan.
4. Penghakupayaan (empowerment).
5. Dasar-dasar kepimpinan.
6. Memahami kepengikutan.
7. Keberkesanan dan kecekapan berganda.
8. Memotivasi dan memajukan orang lain.
9. Pengurusan prestasi.
10. Teknik dan strategi memimpin.

2.0 Gabungan Kemahiran dan Kompetensi Memimpin

Perkataan kemahiran sering disebut dalam pelbagai makna seperti kecekapan, kepandaian, terlatih dan kompeten. Namun, kompetensi lebih luas maknanya jika dibandingkan dengan kemahiran. Kompetensi ialah satu set gabungan kemampuan, perlakuan, sikap dan pengetahuan yang diperlukan oleh individu untuk menjadi lebih cekap dan profesional. Kemahiran lebih bersifat hard-skills sementara kompetensi merangkumi soft-skills dan hard-skills.

10 kemahiran kepimpinan klasik (+6 kemahiran kepimpinan baru):
i. Penggunaan kekuasaan
ii. Kekuatan motivator
iii. Kebolehan membuat keputusan
iv. Kesanggupan berbakti
v. Ketegasan
vi. Pencapaian hasil
vii. Berorientasikan tugas
viii. Integrasi dan diplomasi
ix. Ketelusan dan keseimbangan
x. Kekuatan semangat pemimpin
xi. Kemahiran berfikir secara sistematik dan memimpin sistem
xii. Kemahiran memahami kepelbagaian kerja
xiii. Kemahiran belajar dalam organisasi
xiv. Kemahiran memahami perlakuan manusia
xv. Kebergantungan antara sistem, variasi, perlakuan dan pembelajaran
xvi. Kemahiran menetapkan visi, pengarahan dan fokus organisasi.

7 Kompentensi Memimpin:
i. Kompetensi diri
ii. Kompetensi komunikasi
iii. Kompetensi kepelbagaian (diversity)
iv. Kompetensi tatasusila
v. Kompetensi silang budaya
vi. Kompetensi pasukan
vii. Kompetensi perubahan

2.0 Kualiti Kepimpinan

Setiap orang adalah pemimpin. Apa yang berbeza ialah jenis-jenisnya sahaja yang dapat dikategorikan sebagai pemimpin karismatik, pemimpin pelapis dll. Setiap dari mereka memiliki ciri-ciri berbeza mengikut kemampuan dan daya kepimpinannya.

Menurut Manning dan Curtis (2003), terdapat 10 kualiti kepimpinan yang dapat mempengaruhi pengikutnya. Karakteristik kualiti kepimpinan itu diketahui melalui:
i. penetapan visi;
ii. kemampuan bekerja;
iii. semangat kental;
iv. kestabilan diri;
v. prihatin terhadap pengikut;
vi. keyakinan diri;
vii. ketekalan perjuangan;
viii. penuh tenaga;
ix. kekuatan karismatik;
x. ketahanan integriti.

Empat ciri lain yang penting, menurut Northouse (2000), termasuklah kecerdikan, keazaman, keluhuran akhlak dan kebolehan bergaul.

Imam Ghazali telah mengemukakan empat syarat untuk melayakkan individu menjadi pemimpin negara, iaitu kuat dan berwibawa (an Najdah), bijaksana dan kekuatan daya fikir (al Kifayah), bersih dan berintegriti moral (al Wara') dan berilmu (al Ilm). Al Farabi pula mementingkan tingkah laku kesempurnaan pemimpin iaitu baik kefahaman tentang sesuatu, bijaksana, sentiasa menuntut ilmu, cintakan kebenaran dan bencikan pembohongan, jiwa besar dan berhemah tinggi, tidak mengumpul kekayaan, pro-keadilan dan anti-kezaliman serta diakhiri dengan keberanian dan kuat semangat.

Tenas Effendy (2000) telah memberikan 13 karakter pemimpin terbaik yang pastinya masyarakat akan menerima kepimpinannya, iaitu:
1. Pemimpin banyak tahunya
2. Pemimpin banyak tahannya
3. Pemimpin banyak bijaknya
4. Pemimpin banyak cerdiknya
5. Pemimpin banyak pandainya
6. Pemimpin banyak arifnya
7. Pemimpin banyak relanya
8. Pemimpin banyak ikhlasnya
9. Pemimpin banyak taatnya
10. Pemimpin banyak sedarnya
11. Pemimpin banyak tindaknya
12. Pemimpin mulia budinya
13. Pemimpin mulia duduknya

Biar apa pun istilah yang digunakan, setiap pemimpin perlu memiliki dan menguasai ilmu kepimpinan. Pemimpin yang baik akan terus belajar, berfikir dan bertindak mengikut visi perjuangannya. Kewujudan pemimpin kura-kura, gelembung, duit dll akan ditolak oleh masyarakat. Harapan rakyat kepada pemimpin sangat tinggi. mereka mahukan pemimpin yang berintegriti bukan pemimpin tidak beramanah dan hipokrit. Pemimpin berwibawa selalu menyatakan kebenaran, ketelusan dan keadilan. Mereka juga mahu pemimpin yang berkualiti dan berkemahiran dalam pengetahuan bekerja. Pemimpin berbakti dan memperjuangkan nilai-nilai mulia akan mendapat sanjungan dan pengiktirafan dunia dan akhirat.